برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت جوادالائمه
نام مسئول
سيد مرتضي خليلي
نام مداح
سيد مرتضي خليلي
نام همیار بهداشت
محمد رضا حاوي
استان
خوزستان
شهرستان
خرمشهر
آدرس
چهل متري ، خيابان ناصر خسرو جنوبي
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 210080262
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت جوادالائمه
استان : خوزستان
شهرستان : خرمشهر
آدرس : چهل متري ، خيابان ناصر خسرو جنوبي
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0