برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام شهر فرخی
نام مسئول
احمد صفار
نام مداح
احسان فرخ
نام همیار بهداشت
رضا غلامرضايي
استان
اصفهان
شهرستان
فرخي
آدرس
خيابان امام خميني (ره)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-83641-49372
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام شهر فرخی
استان : اصفهان
شهرستان : فرخي
آدرس : خيابان امام خميني (ره)
تاریخ شروع : مرداد ۲۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:10
زمان پایان : 18:10