برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت امام محمد باقر العلوم (ع)
نام مسئول
عیسی بهمنی
نام مداح
عاشور امیری
نام همیار بهداشت
محمد بهمنی
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
کمربندی محله درخت سبز خیابان بانک جهانی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 223010388
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت امام محمد باقر العلوم (ع)
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : کمربندی محله درخت سبز خیابان بانک جهانی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0