برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت امام حسین علیه السلام
نام مسئول
محمد سبزقبایی
نام مداح
سید جواد موسوی
نام همیار بهداشت
عبدالرحمن مهدوی کیا
استان
خوزستان
شهرستان
سوسنگرد ـ دشت آزادگان
آدرس
بستان . بازار شهر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 210100180
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت امام حسین علیه السلام
استان : خوزستان
شهرستان : سوسنگرد ـ دشت آزادگان
آدرس : بستان . بازار شهر
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
زمان شروع : :
زمان پایان : :