برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت امام حسن مجتبی(ع)
نام مسئول
مجید مصدق فیروز آبادی
نام مداح
محسن محمدی پناه
نام همیار بهداشت
امین فتاحی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
بلوار ولیعر عج
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49063
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت امام حسن مجتبی(ع)
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : بلوار ولیعر عج
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0