برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل
نام مسئول
رضا رهبری
نام مداح
عبدالحمید فرقانی
نام همیار بهداشت
مرتضی خارکش
استان
هرمزگان
شهرستان
دهبارز ـ رودان
آدرس
رودان بالاشهر هیات حضرت ابوافضل
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-7991-37802
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل
استان : هرمزگان
شهرستان : دهبارز ـ رودان
آدرس : رودان بالاشهر هیات حضرت ابوافضل
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0