برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل (ع)
نام مسئول
یوسف چهارمحالی
نام مداح
یوسف چهر محالی
نام همیار بهداشت
یوسف چهار محلی
استان
تهران
شهرستان
ورامين
آدرس
ورامین میدان امام حسین شهرک ازادگان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1-3371-30402
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل (ع)
استان : تهران
شهرستان : ورامين
آدرس : ورامین میدان امام حسین شهرک ازادگان
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:18
زمان پایان : 9:22