برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل ع
نام مسئول
حسن بدیعی
نام مداح
مجید صفائی
نام همیار بهداشت
محمد محمدی
استان
هرمزگان
شهرستان
پارسيان
آدرس
شهر پارسیان خیابان شهید قاسمپور
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-0-26527
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل ع
استان : هرمزگان
شهرستان : پارسيان
آدرس : شهر پارسیان خیابان شهید قاسمپور
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:59