برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل (ع) جوانان توحید
نام مسئول
مهدی سلیمی
نام مداح
مجتبی کردباغ
نام همیار بهداشت
میثم ضیائی
استان
قزوین
شهرستان
قزوين
آدرس
خیابان توحید . عباسیه جوانان توحید.
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17061698000
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل (ع) جوانان توحید
استان : قزوین
شهرستان : قزوين
آدرس : خیابان توحید . عباسیه جوانان توحید.
تاریخ شروع : مهر 16 1399
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:30