برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل علیه السلام چاهک
نام مسئول
سیدحسین طباطبایی
نام مداح
یاسر برادران
نام همیار بهداشت
سجاد حیدری
استان
یزد
شهرستان
هرات ـ خاتم
آدرس
چاهک خیابان ولی عصر.عج.
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 225090026
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل علیه السلام چاهک
استان : یزد
شهرستان : هرات ـ خاتم
آدرس : چاهک خیابان ولی عصر.عج.
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 6:58
زمان پایان : 6:58