برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل زنجانیهای مقیم مرکز
نام مسئول
محرمعلی عباسقلی
نام مداح
علی شهبازی
نام همیار بهداشت
رضا عباسقلی
استان
تهران
شهرستان
تهران
آدرس
یاغچی آباد ۲۰ متری حمزه .ده متری شهبد حاتمی پلاک ۱۴
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17061698000
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل زنجانیهای مقیم مرکز
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : یاغچی آباد ۲۰ متری حمزه .ده متری شهبد حاتمی پلاک ۱۴
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:11
زمان پایان : 23:11