برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل خیابان ایت اله سعیدی
نام مسئول
حسین محمد زاده عرب
نام مداح
اوبالفضل غلامرضا زاده
نام همیار بهداشت
هادی باغچائی
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان خیابان آیت اله سعیدی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100180
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل خیابان ایت اله سعیدی
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان خیابان آیت اله سعیدی
تاریخ شروع : مهر ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:30