برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل حسنارود
نام مسئول
حسین علی باقر زاده
نام مداح
محمود باقری
نام همیار بهداشت
زهرا باقر زاده
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان بلوار دانش
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-871-48480
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل حسنارود
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان بلوار دانش
تاریخ شروع : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:30
زمان پایان : 21:30