برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل العباس (ع)
نام مسئول
امیر روانکار
نام مداح
امیر روانکار
نام همیار بهداشت
اسلام ترکمانی
استان
هرمزگان
شهرستان
دهبارز ـ رودان
آدرس
استان هرمزگان شهرستان رودان بخش جغین ذهستان جغین جنوبی روستای پالور
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 2373
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل العباس (ع)
استان : هرمزگان
شهرستان : دهبارز ـ رودان
آدرس : استان هرمزگان شهرستان رودان بخش جغین ذهستان جغین جنوبی روستای پالور
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:22
زمان پایان : 22:22