برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل العباس(ع) شهرضا
نام مسئول
محسن دباغ
نام مداح
علی اصغر حجتی
نام همیار بهداشت
مهران سپهری
استان
اصفهان
شهرستان
شهرضا
آدرس
خیابان شهید بهشتی- بیت العباس(ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-861-49257
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل العباس(ع) شهرضا
استان : اصفهان
شهرستان : شهرضا
آدرس : خیابان شهید بهشتی- بیت العباس(ع)
تاریخ شروع : شهریور ۰۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:0
زمان پایان : 10:0