برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل(ع)
نام مسئول
محمد اعتمادی مقدم
نام مداح
مرتضی مزروعی
نام همیار بهداشت
مسعود جاهدی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
جاده سیمان روستای فارمد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209013998
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل(ع)
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : جاده سیمان روستای فارمد
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:30