برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل(ع)
نام مسئول
علی سعیدی زاده متولی
نام مداح
سیدمصطفی خادمی ستوده
نام همیار بهداشت
علی باقری ویدوجی
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
روستای ازوار-روبروی زیارت علی زینبی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7795
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل(ع)
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : روستای ازوار-روبروی زیارت علی زینبی
تاریخ شروع : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 19:0