برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل(ع)
نام مسئول
حیدر حسن زاده
نام مداح
نوشاد حسن زاده
نام همیار بهداشت
هادی حسن زاده
استان
هرمزگان
شهرستان
حاجي آباد
آدرس
حاجی آباد-روستای دهستان پایین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 223050015
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل(ع)
استان : هرمزگان
شهرستان : حاجي آباد
آدرس : حاجی آباد-روستای دهستان پایین
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:8
زمان پایان : 9:8