برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل(ع) فریدونکنار
نام مسئول
محدثه یوسفی
نام مداح
سکینه اسفندیار
نام همیار بهداشت
زهرا ابراهیمی
استان
مازندران
شهرستان
فريدون كنار
آدرس
فریدونکنار-خیابان شهدا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 221150058
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت ابوالفضل(ع) فریدونکنار
استان : مازندران
شهرستان : فريدون كنار
آدرس : فریدونکنار-خیابان شهدا
تاریخ شروع : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 19:0