برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حضرت ابالفضل مسجد سادات
نام مسئول
محمد پیشوار
نام مداح
مجید پیشوار
نام همیار بهداشت
مجید پیشوار
استان
مرکزی
شهرستان
خمين
آدرس
شهر قورچی باشی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 11-3881-46431
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حضرت ابالفضل مسجد سادات
استان : مرکزی
شهرستان : خمين
آدرس : شهر قورچی باشی
تاریخ شروع : شهریور ۰۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 13:33