برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسین ابن علی
نام مسئول
پرویز فتاحی پور
نام مداح
پرویز فتاحی پور
نام همیار بهداشت
نوربخش کریم آقایی
استان
فارس
شهرستان
شيراز
آدرس
شهرک شهید بهشتی خ بهار ک1بهارپ272
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 214011349
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسین ابن علی
استان : فارس
شهرستان : شيراز
آدرس : شهرک شهید بهشتی خ بهار ک1بهارپ272
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:23
زمان پایان : 10:23