برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینی سادات قمصر
نام مسئول
سید محمد ناصری زاده
نام مداح
رضا خوشخوان
نام همیار بهداشت
سید محسن حاجی زاده
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان قمصر محله سادات
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100422
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینی سادات قمصر
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان قمصر محله سادات
تاریخ شروع : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 14:30
زمان پایان : 17:30