برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه 14 معصوم
نام مسئول
سید محمد میرحسینی
نام مداح
محمد شریفیان
نام همیار بهداشت
محمد شریفیان
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
محمود آباد(مردآباد)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-48742
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه 14 معصوم
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : محمود آباد(مردآباد)
تاریخ شروع : مهر ۰۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0