برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه گلشن
نام مسئول
محمد جواد وافی
نام مداح
شیخ کاظم طالبی
نام همیار بهداشت
عباس علوی فرد
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
خ سلمان چهارراه بسیج
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-48929
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه گلشن
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : خ سلمان چهارراه بسیج
تاریخ شروع : مهر ۰۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 6:0
زمان پایان : 8:0