برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه چهارده معصوم ع
نام مسئول
نعمت الله فرجی
نام مداح
داود خلیلی
نام همیار بهداشت
نعمت الله فرجی
استان
تهران
شهرستان
ورامين
آدرس
کاظم اباد کوچه چهارده مصوم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 207130049
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه چهارده معصوم ع
استان : تهران
شهرستان : ورامين
آدرس : کاظم اباد کوچه چهارده مصوم
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:21
زمان پایان : 10:23