برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه پشت باغ
نام مسئول
علیرضا پور اسماعیلی
نام مداح
مجید کارگر
نام همیار بهداشت
حسین برزگر
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
یزد خیابان رجائی کوچه شهید بکائی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه پشت باغ
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : یزد خیابان رجائی کوچه شهید بکائی
تاریخ شروع : مهر ۰۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:30
زمان پایان : 21:0