برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه نجات
نام مسئول
حبیب نجاتی زاده
نام مداح
مجتبی عابدینی
نام همیار بهداشت
حبیب نجاتی زاده
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
خیابان شریعتی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7681
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه نجات
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : خیابان شریعتی
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:35
زمان پایان : 22:35