برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه مهدی(عج)
نام مسئول
علی قریشی
نام مداح
علی قریشی
نام همیار بهداشت
علی قریشی
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
خیابان استانداری جنب دانشگاه علوم بزشکی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 223010325
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه مهدی(عج)
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : خیابان استانداری جنب دانشگاه علوم بزشکی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:40