برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه قمربنی هاشم
نام مسئول
مصطفی اقابیگی
نام مداح
مصطفی محمودی
نام همیار بهداشت
محمد پیری
استان
تهران
شهرستان
ري
آدرس
م.شهید سیفی.محله شهدا خ.شهید طبایی ۸ متری اول شهید صفری حسینیه قمربنی هاشم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 207070866
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه قمربنی هاشم
استان : تهران
شهرستان : ري
آدرس : م.شهید سیفی.محله شهدا خ.شهید طبایی ۸ متری اول شهید صفری حسینیه قمربنی هاشم
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 22:30