برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه قمربنی هاشم (ع)
نام مسئول
لطفعلی مرادی
نام مداح
محمد مرادی
نام همیار بهداشت
فرامرز مرادی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
نیروگاه 20متری فاطمه الزهراء (س) ک14 حسینیه قمربنی هاشم (ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47978
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه قمربنی هاشم (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : نیروگاه 20متری فاطمه الزهراء (س) ک14 حسینیه قمربنی هاشم (ع)
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:0