برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه قصر
نام مسئول
محسن آسیابان پور کوشکنو
نام مداح
سعید میرزایی
نام همیار بهداشت
محسن آسیابان پور کوشکنو
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
سید گلسرخ کوچه شهیدان سفید آبی کوچه قصر 2
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-47434
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه قصر
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : سید گلسرخ کوچه شهیدان سفید آبی کوچه قصر 2
تاریخ شروع : مهر ۱۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:32
زمان پایان : 22:30