برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه فرزندان شاهد
نام مسئول
سیدعلیرضا قرشی
نام مداح
حسین رسولی راد
نام همیار بهداشت
فاطمه ابوحنزه
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
میدان ازادگان .بلوار امام رضا.اردلان اول
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 31-31-15211
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه فرزندان شاهد
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : میدان ازادگان .بلوار امام رضا.اردلان اول
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:20
زمان پایان : 0:22