برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه فاطمیه بیکاه
نام مسئول
جلیل زمانی
نام مداح
سید ابوالفضل موسوی فر
نام همیار بهداشت
عیسی رستمی
استان
هرمزگان
شهرستان
دهبارز ـ رودان
آدرس
بیکاه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-7991-34768
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه فاطمیه بیکاه
استان : هرمزگان
شهرستان : دهبارز ـ رودان
آدرس : بیکاه
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30