برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه فاطمه الزهراء(س)
نام مسئول
رضا جعفری
نام مداح
ناصر قربانی زاده
نام همیار بهداشت
احمد رضا عبودی
استان
فارس
شهرستان
شيراز
آدرس
بلوار عدالت جنوبی خیابان فرگاز کوچه38
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5-71-43583
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه فاطمه الزهراء(س)
استان : فارس
شهرستان : شيراز
آدرس : بلوار عدالت جنوبی خیابان فرگاز کوچه38
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:15
زمان پایان : 23:45