برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه شیرها
نام مسئول
علی اکبر پیرصنعان
نام مداح
سید احمد حسینیان موروئیه
نام همیار بهداشت
مالک فاتحی گلاب
استان
کرمان
شهرستان
شهربابك
آدرس
کرمان شهربابک بلوار معلم حسینیه شیرها
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-7751-47633
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه شیرها
استان : کرمان
شهرستان : شهربابك
آدرس : کرمان شهربابک بلوار معلم حسینیه شیرها
تاریخ شروع : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:43
زمان پایان : 18:38