برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه شهید علی بمان میرجلیلی
نام مسئول
محمدکاظم میرجلیلی
نام مداح
مهدی میرجلیلی
نام همیار بهداشت
مهدی میرجلیلی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
ابرندآباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49174
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه شهید علی بمان میرجلیلی
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : ابرندآباد
تاریخ شروع : مهر ۱۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:30
زمان پایان : 20:30