برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه شهید بهشتی پشته معزآباد
نام مسئول
عبدالجلیل جمشیدی
نام مداح
ابراهیم زحمت کش
نام همیار بهداشت
محمد نجفی
استان
هرمزگان
شهرستان
دهبارز ـ رودان
آدرس
رودان پشته معزآباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-7991-21589
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه شهید بهشتی پشته معزآباد
استان : هرمزگان
شهرستان : دهبارز ـ رودان
آدرس : رودان پشته معزآباد
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 22:36