برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه شهدا
نام مسئول
آمنه چشم داده
نام مداح
آمنه چشم داده
نام همیار بهداشت
آمنه چشم داده
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
بهشت بندر ابتدای کوچه کوشا 5
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-791-26944
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه شهدا
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : بهشت بندر ابتدای کوچه کوشا 5
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:42
زمان پایان : 21:42