برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه سید هاشم سید زعلان
نام مسئول
بیژن زهیری
نام مداح
سعید الهایی فرخی
نام همیار بهداشت
ناصر باوی
استان
خوزستان
شهرستان
اهواز
آدرس
خ شهید علم الهدی بین کافی و جهانیان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-61-32972
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه سید هاشم سید زعلان
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
آدرس : خ شهید علم الهدی بین کافی و جهانیان
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:41
زمان پایان : 17:41