برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه سیدالشهدا
نام مسئول
رضا نوری افضلی
نام مداح
ازبرعلی هاشمی
نام همیار بهداشت
رضا نوری افضلی
استان
تهران
شهرستان
ورامين
آدرس
شهرک مدرس خیابان شهید بهشتی بوستان23
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17061698000
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه سیدالشهدا
استان : تهران
شهرستان : ورامين
آدرس : شهرک مدرس خیابان شهید بهشتی بوستان23
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:0