برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه سیدالشهداء(ع)
نام مسئول
علی امینی
نام مداح
میثم سیفی
نام همیار بهداشت
امیرحسین سجادی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
نوبهار مقابل پارک شهدای نوبهار
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47559
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه سیدالشهداء(ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : نوبهار مقابل پارک شهدای نوبهار
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:0