برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه سلمان فارسی جفره
نام مسئول
حمید بوالخیری
نام مداح
حبیب جاشوئی
نام همیار بهداشت
فرزانه صادقی
استان
بوشهر
شهرستان
بوشهر
آدرس
خیابان شهید چمران خیابان کارواش باران حسینیه سلمان فارسی( عبدالرضا بوالخیری)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 21-751-48945
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه سلمان فارسی جفره
استان : بوشهر
شهرستان : بوشهر
آدرس : خیابان شهید چمران خیابان کارواش باران حسینیه سلمان فارسی( عبدالرضا بوالخیری)
تاریخ شروع : مهر ۱۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 23:0