برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه حضرت فاطمه الزهرا
نام مسئول
سیداحمد عظیمی
نام مداح
باقر تشکری
نام همیار بهداشت
سید فریدون عباسنژاد
استان
تهران
شهرستان
گلستان (بهارستان)
آدرس
خیابان 30 متری فشارقوی کوچه عمارپ17
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17061698000
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه حضرت فاطمه الزهرا
استان : تهران
شهرستان : گلستان (بهارستان)
آدرس : خیابان 30 متری فشارقوی کوچه عمارپ17
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 22:30