برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه حضرت فاطمه الزهرا
نام مسئول
حمید کهالی پور
نام مداح
حمید کهالی پور
نام همیار بهداشت
امیرحسین حقیقی زاده
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
استان هرمزگان شهرستان بندرعباس خیابان الشهدا کوچه الشهدا 19
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 223010016
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه حضرت فاطمه الزهرا
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : استان هرمزگان شهرستان بندرعباس خیابان الشهدا کوچه الشهدا 19
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:20
زمان پایان : 0:22