برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه حضرت علی اصغر
نام مسئول
مهدی سلمانی
نام مداح
عبدالله زمردی
نام همیار بهداشت
محمد سلمانی
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
کوی آیت الله غفاری کوچه بعثت ۱۴
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 223010197
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه حضرت علی اصغر
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : کوی آیت الله غفاری کوچه بعثت ۱۴
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30