برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه حضرت علی اصغر (ع)تنگک سوم
نام مسئول
عشرت رستمیان
نام مداح
ابراهیم زنده پی
نام همیار بهداشت
خدارحم بارگاهی
استان
بوشهر
شهرستان
بوشهر
آدرس
بوشهر-محله تنگک- حسینیه حضرت علی اصغر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 206010249
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه حضرت علی اصغر (ع)تنگک سوم
استان : بوشهر
شهرستان : بوشهر
آدرس : بوشهر-محله تنگک- حسینیه حضرت علی اصغر
تاریخ شروع : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:0