برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه حضرت ابوالفضل
نام مسئول
محمد مهدی خالویی
نام مداح
محمد تقی منتظری
نام همیار بهداشت
مجتبی صفری
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
محمد آباد شهرک بیت المقدس حسینیه حضرت ابوالفضل
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49320
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه حضرت ابوالفضل
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : محمد آباد شهرک بیت المقدس حسینیه حضرت ابوالفضل
تاریخ شروع : مهر ۱۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:0
زمان پایان : 20:30