برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه حضرت ابوالفضل
نام مسئول
روح الله شاهلو
نام مداح
روح الله شاهلو
نام همیار بهداشت
وحید کرملو
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
کرج عظیمیه خیابان ولیعصر حسینیه حضرت ابوالفضل (ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 31-31-15165
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه حضرت ابوالفضل
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : کرج عظیمیه خیابان ولیعصر حسینیه حضرت ابوالفضل (ع)
تاریخ شروع : مرداد ۲۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 23:0