برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه ثارالله
نام مسئول
رضا مهدیان
نام مداح
مجتبی مهدیان
نام همیار بهداشت
جواد حسنپور
استان
یزد
شهرستان
اردكان
آدرس
خیابان امام رضا کوچه 11
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17061698000
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه ثارالله
استان : یزد
شهرستان : اردكان
آدرس : خیابان امام رضا کوچه 11
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:21
زمان پایان : 0:23