برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : حسینیه باب الحوائج
نام مسئول
گشتاسب محرمی گنجگاه
نام مداح
محمدرضا اسکندری
نام همیار بهداشت
افشین محرمی
استان
تهران
شهرستان
نسيم شهر (بهارستان)
آدرس
نسیم شهر حصارک بالا ک دانش چهار غربی حسینیه باب الحوائج
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 207080125
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : حسینیه باب الحوائج
استان : تهران
شهرستان : نسيم شهر (بهارستان)
آدرس : نسیم شهر حصارک بالا ک دانش چهار غربی حسینیه باب الحوائج
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0